Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [nagranie] 2021-01-26-27

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • Podsumowanie zmian w systemie POL-on z drugiego półrocza 2020 i przedstawienie harmonogramu planowanych zmian na rok 2021.
 • Szczegółowy opis zmian w POL-on – wybrane moduły.
 • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on.
 • PBN - Profil Instytucji.
 • SEDN dla pracowników jednostek.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowania użytkownicy POL-on oraz aplikacji z nim powiązanych np. SEDN, PBN. Do uczestnictwa w szkoleniu na żywo była wytypowana węższa grupa odbiorców.

Czas trwania:

Około 6 godzin zegarowych

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on [26.01.2021]

  Wstęp
  Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on 5:52​
  Pytania i odpowiedzi 26:04

 • Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on - wybrane moduły [26.01.2021]

  Moduł Pracownicy: wdrożone zmiany
  Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych i sprawozdawczości 28:00​
  Pytania i odpowiedzi 1:01:26​
  GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020 1:08:55​ Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.0 1:21:12​

 • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on [26.01.2021]

  Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
  Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu 26:01​
  Projekty naukowe 35:06​
  Dane finansowe instytucji 41:07​
  Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanej funkcjonalności 50:28

 • PBN - Profil Instytucji [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji PBN
  Pytania i odpowiedzi 1:15:47

 • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN

 • Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on [26.01.2021]

  Wstęp
  Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on 5:52​
  Pytania i odpowiedzi 26:04

  .

 • Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on - wybrane moduły [26.01.2021]

  Moduł Pracownicy: wdrożone zmiany
  Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych i sprawozdawczości 28:00​
  Pytania i odpowiedzi 1:01:26​
  GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020 1:08:55​ Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.

 • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on [26.01.2021]

  Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
  Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu 26:01​
  Projekty naukowe 35:06​
  Dane finansowe instytucji 41:07​
  Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanej funkcjonalności 50:28

  .

 • PBN - Profil Instytucji [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji PBN
  Pytania i odpowiedzi 1:15:47

  .

 • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN.

Program:

 1. Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on.
  1. Omówienie zmian w prawodawstwie (nowelizacja rozporządzeń)
  2. Podsumowanie zmian w systemie POL-on z drugiego półrocza 2020 i przedstawienie harmonogramu planowanych zmian na rok 2021
 2. Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on – wybrane moduły.
  1. Moduł pracowników: wdrożone i planowane zmiany
  2. Baza dokumentów w postępowaniach awansowych: omówienie funkcjonalności wdrożonego modułu
  3. Sprawozdania: sprawozdania wdrożone w ostatnim półroczu i planowane do wdrożenia w roku 2021
  4. GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020
  5. Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.0
 3. Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej – moduły systemu POL-on.
  1. Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
  2. Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu
  3. Projekty naukowe: omówienie zakresu planowanego modułu
  4. Dane finansowe jednostki: omówienie zakresu planowanego modułu
  5. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanego modułu.
 4. PBN- Profil Instytucji 
 5. SEDN dla pracowników jednostek

Poniżej szczegółowa agenda (do pobrania plik pdf).

 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.