Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [nagranie] 2021-01-26-27

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

  • Podsumowanie zmian w systemie POL-on z drugiego półrocza 2020 i przedstawienie harmonogramu planowanych zmian na rok 2021.
  • Szczegółowy opis zmian w POL-on – wybrane moduły.
  • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on.
  • PBN - Profil Instytucji.
  • SEDN dla pracowników jednostek.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowania użytkownicy POL-on oraz aplikacji z nim powiązanych np. SEDN, PBN. Do uczestnictwa w szkoleniu na żywo była wytypowana węższa grupa odbiorców.

Czas trwania:

Około 6 godzin zegarowych

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

  • Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on [26.01.2021]

    Wstęp
    Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on 5:52​
    Pytania i odpowiedzi 26:04

  • Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on - wybrane moduły [26.01.2021]

    Moduł Pracownicy: wdrożone zmiany
    Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych i sprawozdawczości 28:00​
    Pytania i odpowiedzi 1:01:26​
    GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020 1:08:55​ Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.0 1:21:12​

  • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on [26.01.2021]

    Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
    Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu 26:01​
    Projekty naukowe 35:06​
    Dane finansowe instytucji 41:07​
    Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanej funkcjonalności 50:28

  • PBN - Profil Instytucji [27.01.2021]

    Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji PBN
    Pytania i odpowiedzi 1:15:47

  • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

    Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN

  • Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on [26.01.2021]

    Wstęp
    Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on 5:52​
    Pytania i odpowiedzi 26:04

    .

  • Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on - wybrane moduły [26.01.2021]

    Moduł Pracownicy: wdrożone zmiany
    Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych i sprawozdawczości 28:00​
    Pytania i odpowiedzi 1:01:26​
    GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020 1:08:55​ Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.

  • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej - moduły systemu POL-on [26.01.2021]

    Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
    Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu 26:01​
    Projekty naukowe 35:06​
    Dane finansowe instytucji 41:07​
    Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanej funkcjonalności 50:28

    .

  • PBN - Profil Instytucji [27.01.2021]

    Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji PBN
    Pytania i odpowiedzi 1:15:47

    .

  • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

    Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN.

Program:

  1. Zmiany w prawodawstwie i harmonogram zmian w systemie POL-on.
    1. Omówienie zmian w prawodawstwie (nowelizacja rozporządzeń)
    2. Podsumowanie zmian w systemie POL-on z drugiego półrocza 2020 i przedstawienie harmonogramu planowanych zmian na rok 2021
  2. Szczegółowy opis zmian w systemie POL-on – wybrane moduły.
    1. Moduł pracowników: wdrożone i planowane zmiany
    2. Baza dokumentów w postępowaniach awansowych: omówienie funkcjonalności wdrożonego modułu
    3. Sprawozdania: sprawozdania wdrożone w ostatnim półroczu i planowane do wdrożenia w roku 2021
    4. GUS: zmiany w S-10 i w S-12 w sprawozdaniach za rok 2020
    5. Studenci: przeniesienie modułu do POL-on 2.0
  3. Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej – moduły systemu POL-on.
    1. Patenty i prawa ochronne: omówienie funkcjonalności nowego modułu
    2. Osiągnięcia artystyczne: omówienie zakresu planowanego modułu
    3. Projekty naukowe: omówienie zakresu planowanego modułu
    4. Dane finansowe jednostki: omówienie zakresu planowanego modułu
    5. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: omówienie zakresu planowanego modułu.
  4. PBN- Profil Instytucji 
  5. SEDN dla pracowników jednostek

Poniżej szczegółowa agenda (do pobrania plik pdf).

 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.