Kontakt

Zespół Szkoleń

mail:


Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

tel: +48 22 570 14 00 (sekretariat)
fax: +48 22 825 33 19
mail:

KRS: 0000127372
REGON: 006746090
NIP: 525-000-91-40

Ośrodek czynny:
od poniedziałku do piątku 815–1615