Techniczne aspekty wnioskowania w OSF

OSF

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów wypełnienia wniosku w OSF przez pracowników naukowych i administracyjnych.

Na szkoleniu uczestnicy poznają:

 • kluczowe etapy procedury składania wniosku,
 • zasady nawigacji po systemie OSF,
 • wskazówki, dotyczące wypełniania, podpisywania i wysyłania wniosków.

Adresaci:

Naukowcy i pracownicy administracyjni wspierający naukowców w wypełnianiu wniosków w systemie OSF.

Czas trwania:

2 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 1. Nawigacja po systemie
  1. Baza wiedzy
  2. Aktualności
  3. Często zadawane pytania
  4. Centrum pomocy (Helpdesk)
  5. Szkolenia
 2. Rejestracja i logowanie
  1. Rejestracja jako Redaktor wniosków
  2. Rejestracja przez Moduł Centralnego Logowania (MCL)
  3. Łączenia konta OSF z MCL
 3. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dostępne role w systemie
  2. Uprawnienia poszczególnych ról
 4. Dodawanie nowego wniosku
  1. Nawigacja po wniosku
  2. Kolejność wypełniania pól we wniosku
  3. Edycja pól
  4. Dodawanie podmiotu realizującego z Bazy OPI i spoza Bazy OPI
  5. Korekta danych podmiotu w BWNP (Nauka Polska) lub w POL-on
  6. Aktualizacja danych osoby w BWNP (Nauka Polska) lub POL-on
 5. Opcje podpisywania wniosków na przykładzie wniosków MEiN
  1. Podpis cyfrowy (kwalifikowany podpis elektroniczny)
   1. Wybranie sposobu wysyłki
   2. Wskazanie osoby upoważnionej do podpisania wniosku
   3. Pobranie wniosku z podpisem ZSUN/OSF
   4. Sprawdzenie poprawności podpisu ZSUN/OSF (tzw. pieczęci) w pobranym wniosku
   5. Opis procedury w przypadku negatywnej weryfikacji pieczęci ZSUN/OSF
   6. Podpisanie przez Wnioskodawcę wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   7. Wysłanie podpisanego wniosku w systemie OSF do Ministerstwa
   8. Powrót do edycji celem korekty wniosku (opcja dostępna do momentu wysłania wniosku)
  2. ePUAP (podpis Profilem Zaufanym)
   1. Wybranie sposobu wysyłki wniosku (ePUAP)
   2. Pobranie wersji wniosku do podpisu
   3. Podpisanie cz. A wniosku Profilem Zaufanym i wysłanie przez ePUAP
   4. Wysłanie całego wniosku do Ministerstwa w systemie OSF
  3. Podpis odręczny
   1. Wybranie sposobu wysyłki wniosku (papierowo)
   2. Pobranie wersji wniosku do podpisu
   3. Podpisanie odręczne cz. A wniosku i wysłanie lub osobiste dostarczenie do MEiN
   4. Wysłanie całego wniosku do Ministerstwa w systemie OSF
  4. Wysyłanie wniosków do NCN
   1. Zablokowanie wniosku do wysyłki do NCN
   2. Załączenia potwierdzeń: złożenia wniosku przez kierownika projektu oraz złożenia wniosku przez podmiot
   3. Wysłanie wniosku do NCN
   4. Powrót do edycji we wnioskach NCN (opcja dostępna do momentu wysłania wniosku)
  1. Panel pytań i odpowiedzi

 

 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.