SEDN Szkolenie dla pracowników jednostek

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z działaniem aplikacji SEDN.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w jednostkach za prawidłowość wprowadzonych do systemu danych o osiągnięciach i przebieg procesu ewaluacji. W szczególności przydatne jest dla:

 • Importerów publikacji wprowadzających dane o publikacjach do PBN, pracujących jednocześnie w SEDN
 • Koordynatorów dyscypliny w podmiocie
 • Kierowników podmiotu
 • innych osób odpowiedzialnych w jednostce za dane przekazane do ewaluacji.

Czas trwania:

1, 5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

I. Czym jest SEDN?

 • Role i ich funkcjonalność
 • Zakładanie konta w SEDN, logowanie i profil użytkownika

II. Kontekst Koordynatora i Kierownika

III. Zawartość modułu Podmiot

 • Podmiot w ewaluacji
 • Informacje o podmiocie
 • Dziedziny i dyscypliny
 • Karta oceny
 • Osoby w ewaluacji
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.