SEDN dla pracowników jednostek [nagranie] 2021-01-27

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie użytkowników z techniczną obsługą aplikacji SEDN.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowania użytkownicy aplikacji SEDN. Do uczestnictwa w szkoleniu na żywo była wytypowana węższa grupa odbiorców.

Czas trwania:

1 godzina 20 minut

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN

 • SEDN dla pracowników jednostek [27.01.2021]

  Przedstawienie technicznej obsługi aplikacji SEDN.

Program:

 • Role i uprawnienia w SEDN  
 • Jak uzyskać konto w SEDN?  
 • Logowanie  
 • Konto Administratora w SEDN  
  • Zarządzanie użytkownikami  
  • Zakładanie kont użytkownikom  
  • Import użytkowników z pliku (Struktura pliku importu)  
  • Uzupełnianie brakujących danych użytkowników  
 • Podmiot w ewaluacji – informacje  
  • Informacje o podmiocie  
   • Słownik pojęć i Reguły  
   • Pobieranie danych do .pdf, .csv, .xml  
  • Dziedziny i dyscypliny:   
   • Wnioski i oświadczenia – terminy składania  
   • Stan przygotowania do ewaluacji – etapy w systemie  
  • Karta oceny  
   • Ograniczenia parametryczne  
   • Informacje o dorobku naukowym  
   • Odświeżanie danych  
 • Osoby w ewaluacji  
  • Dostępne filtry  
  • Osoby z więcej niż dwoma dyscyplinami – zmiana dyscyplin  
  • Omówienie widoków:  
   • Osoba w ewaluacji  
   • Zatrudnienie/Oświadczenia  
   • Kształcenie w szkole doktorskiej  
   • Dorobek naukowy i artystyczny  
   • Sankcje i alerty  
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.