SEDN – analiza dorobku naukowego na potrzeby ewaluacji

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zawartością poszczególnych modułów w SEDN, definicjami danych wyświetlanych w poszczególnych polach, powiązaniami między modułami źródłowymi a SEDN.

Omówione są również limity obowiązujące w Ewaluacji 2022, którymi kieruje się algorytm optymalizujący. W trakcie szkolenie mówimy, także o czynnościami wykonywanych przez koordynatora i kierownika w module Ewaluacja.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w jednostkach za prawidłowość wprowadzonych do systemu danych o osiągnięciach i przebieg procesu ewaluacji. W szczególności przydatne jest dla:

 • Importerów publikacji wprowadzających dane o publikacjach do PBN, pracujących jednocześnie w SEDN
 • Koordynatorów dyscypliny w podmiocie
 • Kierowników podmiotu
 • innych osób odpowiedzialnych w jednostce za dane przekazane do ewaluacji.

Czas trwania:

3 godziny zegarowe

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

I. Czym jest SEDN?

II. Zawartość modułu Podmiot

 • Podmiot w ewaluacji
 • Informacje o podmiocie
 • Dziedziny i dyscypliny
 • Karta oceny
 • Osoby w ewaluacji

III. Osiągnięcia naukowe i artystyczne – Kryterium I

 • Osiągnięcia publikacyjne
 • Osiągnięcia artystyczne
 • Osiągnięcia - patenty i prawa ochronne

IV. Moduł Ewaluacja -  Zestawienie osiągnięć Kryterium I

V. Algorytm optymalizujący

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.