Ewaluacja 2022. Kryterium III

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • przedstawienie zasad oceny w ramach Kryterium III
 • omówienie danych opisu wpływu jakie należy wprowadzić do POL-on
 • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

 • Kierowników dyscyplin,
 • Koordynatorów dyscyplin,
 • oraz innych osób zaangażowanych w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czas trwania:

około 2 godziny zegarowe

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

W kolejnej części kursu o ewaluacji zapraszamy Państwa do zapoznania się z trzecim kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest wpływ działalności naukowej i artystycznej, jaką prowadzi podmiot szkolnictwa wyższego i nauki, na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest to rozwiązanie ewaluacyjne przyjęte w wielu krajach i opiera się ono na ocenie eksperckiej.

 

Wpływ społeczny, tj. wpływ działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, pozwala na pokazanie, że działalność naukowa realizowana m.in. na uczelniach akademickich, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i międzynarodowych instytutach naukowych, oddziałuje nie tylko na świat akademicki, ale również na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz pomaga społeczeństwu w rozumieniu kultury i historii. Kryterium III odnosi się zatem do postulatu głębszej interakcji świata nauki ze społeczeństwem oraz tzw. „trzeciej misji" uczelni.

 

W ramach tego kryterium docenione będą te jednostki, które przykładają dużą wagę do wdrażania rezultatów swoich działań, realnych efektów swoich badań i kontaktu ze społeczeństwem.

 
SPIS TREŚCI
 
Wstęp

 • Dotychczasowe kursy związane z "Ewaluacją 2022"
 • Zakres tematyczny kursu „Ewaluacja 2022. Kryterium III"
 • Akty prawne określające cele i zasady ewaluacji

Co wchodzi w zakres Kryterium III?

 • Wprowadzenie
 • Wpływ działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Związek między działalnością naukową i artystyczną a wpływem społecznym

 • Odbiorcy działalności naukowej i artystycznej a wpływ społeczny i gospodarczy
 • Związek przyczynowo-skutkowy
 • Działalność naukowa a ujawnienie się wpływu społecznego

Opis wpływu społecznego w procesie ewaluacji

 • Wprowadzenie
 • Wymagane opisy wpływu
 • Dodatkowe opisy wpływu
 • Ocena ekspercka w Kryterium III - eksperci KEN
 • Punktacja w Kryterium III

Rejestrowanie i przepływ opisów wpływu społecznego

 • Podstawy oceny eksperckiej
 • Rejestrowanie opisów wpływu społecznego w POL-on
 • Sporządzanie opisu wpływu
 • Opis wpływu w POL-on i SEDN
 • Sekcja: Tytuł opisu wpływu
 • Sekcja: Dane podstawowe
 • Sekcja: Informacja o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu
 • Sekcja: Osiągnięcia artystyczne / Osiągnięcia naukowe
 • Sekcja: Charakterystyka wpływu na społeczeństwo
 • Sekcja: Interdyscyplinarność
 • Zatwierdzanie opisu wpływu w POL-on i przepływ danych do SEDN
 • Rejestrowanie dowodów wpływu społecznego w systemie STUDNIA

Zakończenie

 • Podsumowanie kursu
 • Test końcowy
 • Ankieta ewaluacyjna Navoica

Zapisać się na kurs można na platformie Navoica.pl

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.