Ewaluacja 2022. Kryterium II

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • przedstawienie parametrów Kryterium II
 • omówienie poszczególnych osiągnięć podlegających ocenie w ramach Kryterium II
 • wyjaśnienie zasad punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe podmiotu
 • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

 • Kierowników dyscyplin,
 • Koordynatorów dyscyplin,
 • oraz innych osób zaangażowanych w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.
Do zrozumienia treści kursu jest konieczny udział w pierwszym szkoleniu z tego cyklu - "Ewaluacja 2022. Wstęp"

Czas trwania:

około 4 godziny zegarowych

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

W kolejnej części kursu o ewaluacji zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim kryterium ewaluacji, w którym oceniane są efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych.
 
W kursie "Ewaluacja 2022. Kryterium II" omawiamy zasady oceniania i punktowania efektów finansowych badań naukowych wynikające z regulacji prawnych. Pokazujemy także przepływ danych i informacji pomiędzy poszczególnymi modułami Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym do Systemu Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN).
 
SPIS TREŚCI
 
Wstęp

 • Zakres tematyczny kursu „Ewaluacja 2022. Kryterium II”
 • Akty prawne określające cele i zasady ewaluacji
 • Co wchodzi w zakres Kryterium II?
 • Ogólne zasady ewaluacji w Kryterium II
 • Interdyscyplinarność w Kryterium II

Projekty

 • Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
 • Projekt badawczy
 • Prace rozwojowe
 • Upowszechnianie nauki
 • Wymagania dotyczące realizacji projektów zgłaszanych do ewaluacji
 • Kierownik projektu
 • Realizowanie projektu a ewaluacja
 • Zmiana podmiotu realizującego projekt
 • Konsorcja realizujące projekty a ewaluacja

Dane o projektach badawczych w SEDN

 • Wprowadzenie
 • Dane podstawowe
 • Ewaluacja
 • Podmioty realizujące
 • Instytucje finansujące
 • Kierownicy

Usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do sektora nauki i szkolnictwa wyższego

 • Wymagania dotyczące przychodów z usług badawczych zgłaszanych do ewaluacji
 • Komercjalizacja wyników badań

Punktacja

 • Progi kwotowe z przypisaną punktacją
 • Limity w Kryterium II
 • Limit 10N
 • Zwiększenie liczby punktów
 • Uwzględnienie specyfiki prowadzenia działalności naukowej w dziedzinach HST
 • Ocena końcowa w Kryterium II

Wprowadzanie danych do POL-on

 • Wprowadzenie
 • Projekty badawcze w POL-on
 • Usługi badawcze i komercjalizacja w POL-on

Zakończenie

 • Podsumowanie kursu
 • Test końcowy
 • Ankieta ewaluacyjna

Zapisać się na kurs można na platformie Navoica.pl

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.