Ewaluacja 2022. Kryterium I

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • przedstawienie parametrów Kryterium I
 • omówienie poszczególnych osiągnięć podlegających ocenie w ramach Kryterium I
 • wyjaśnienie zasad punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe podmiotu
 • omówienie alertów w SEDN
 • wyjaśnienie zasad nakładania sankcji na podmioty
 • objaśnienie reguł działania Algorytmu Optymalizującego
 • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

 • Kierownikom dyscyplin,
 • Koordynatorom dyscyplin,
 • Importerom publikacji w PBN,
 • oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.
Do zrozumienia treści kursu jest konieczny udział w pierwszym szkoleniu z tego cyklu - "Ewaluacja 2022. Wstęp"

Czas trwania:

około 16 godzin zegarowych

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

W tym szkoleniu, które jest kontynuacją kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp", zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności w podmiocie. W szkoleniu omawiamy zasady ewaluacji poszczególnych obszarów objętych Kryterium I, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia. Pokazujemy także przepływ danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach do SEDN.

 

Zadaniem kursu jest przedstawienie zakresu Kryterium I w kontekście uregulowań prawnych dotyczących ewaluacji (z uwzględnieniem zmian z nowelizacji Rozporządzenia o ewaluacji, które obowiązuje od 19 listopada 2021 r.) i przepływu danych w obrębie modułów ekosystemu POL-on.

 

W kursie szczegółowo omówiono rezultaty działalności naukowej pracowników podmiotu oraz uczestników szkól doktorskich, które oceniane są w ramach tego kryterium w procesie ewaluacji. Są to osiągnięcia publikacyjne, przyznane patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, a także osiągnięcia artystyczne.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 • Przypomnienie kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp"
 • Zakres tematyczny kursu „Ewaluacja 2022. Kryterium I”
 • Oświadczenia niezbędne do ewaluacji

Co wchodzi w zakres Kryterium I?

 • Wprowadzenie
 • Publikacje
 • Patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawo hodowców do odmiany roślin
 • Osiągnięcia artystyczne

Publikacje

 • Typy publikacji
 • Podstawowe pojęcia dotyczące wyliczania udziałów i wartości punktowych publikacji
 • Wyznaczanie liczby k i m w publikacji wieloautorskiej
 • Wyznaczanie wartości Pc, P, U, Pu
 • Klasyfikacja poziomu punktacji
 • Przykład 1: Wyliczenie dla publikacji jednoautorskiej
 • Przykład 2: Wyliczenie dla publikacji wieloautorskiej
 • Przykład 3: Publikacja wieloautorska, w której wszyscy autorzy są zaliczeni do liczby k.
 • Przykład 4: Publikacja wieloautorska, w której wszyscy autorzy są zaliczeni do liczby k

Artykuły naukowe

 • Punktacja za artykuły naukowe
 • Wykazy czasopism
 • Artykuły wieloautorskie z lat 2017-2018 oraz lat 2019-2021
 • Wyznaczanie wartości udziału oraz punktów dla udziału (przypomnienie zasad)
 • Pytania sprawdzające

Artykuły recenzyjne w czasopismach
 
Materiały konferencyjne

 • Punktacja za recenzowane materiały konferencyjne

Monografie

 • Klasyfikacja monografii
 • Punktacja za monografie
 • Punktacja za autorstwo monografii
 • Punktacja za redakcję monografii
 • Punktacja za rozdział w monografii

Wprowadzanie danych o publikacjach

 • Dane wprowadzane do PBN
 • Typy publikacji wprowadzane do PBN a osiągnięcia publikacyjne wyświetlane w SEDN
 • Jak wyświetlają się publikacje w PBN i SEDN?
 • Pytania sprawdzające

Wyświetlanie danych o publikacjach w SEDN

 • Osiągnięcia publikacyjne w SEDN
 • Sekcja Kryterium I w SEDN

Sankcje i alerty w SEDN

 • Wyjaśnienie pojęć
 • Sankcja 1
 • Sankcja 2
 • Sankcja 3
 • Nieobecności pracownika, czyli przesłanka do wyłączenia sankcji
 • Alerty dotyczące pracowników lub uczestników szkół doktorskich
 • Alerty dotyczące pracowników lub uczestników szkół doktorskich - cd.
 • Alerty dotyczące osiągnięć publikacyjnych

Algorytm Optymalizujący

 • Działanie algorytmu
 • Limity
 • Możliwość korekty zestawu publikacji przygotowanego w SEDN

Patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawo hodowców do odmiany roślin

 • Wprowadzenie
 • Punktacja za patenty na wynalazki oraz za wyłączne prawo hodowców do odmiany roślin oraz prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Patenty i prawa ochronne rejestrowane w POL-on
 • Zakres danych wymagany przy rejestracji patentów i praw ochronnych
 • Numer pierwszeństwa
 • Ścieżka dla patentów europejskich (EPO) - z prawem ochrony w RP
 • Dyscyplina patentu lub prawa ochronnego
 • Udziały
 • Pytania sprawdzające
 • Alerty dla patentów i praw ochronnych
 • Wprowadzanie danych o patentach i innych prawach ochronnych w POL-on
 • Terminy wprowadzania danych o patentach i prawach ochronnych
 • Jak wyświetlają się patenty i prawa ochronne w POL-on i SEDN?

Osiągnięcia artystyczne

 • Ogólne warunki dotyczące osiągnięć artystycznych zgłaszanych do ewaluacji
 • Upublicznienie osiągnięcia
 • Rodzaje osiągnięć
 • Zgodność dyscyplin artystycznych
 • Autor osiągnięcia a autor dzieła
 • Wyliczanie udziałów jednostkowych w przypadku współautorstwa
 • Udziały jednostkowe w osiągnięciu artystycznym związanym z tym samym dziełem artystycznym
 • Limit osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ewaluacji
 • Ocena ekspercka - kryteria i punktacja
 • Wprowadzanie danych o osiągnięciach artystycznych w POL-on
 • Dodawanie oświadczenia
 • Jak wyświetlają się osiągnięcia artystyczne w POL-on i SEDN?

Zakończenie

 • Podsumowanie kursu
 • Test końcowy
 • Ankieta ewaluacyjna Navoica

 

Zapisać się na kurs można na platformie Navoica.pl

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.