Algorytm Optymalizujący [nagranie] 2021-09-28

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • prezentacja problemu optymalizacji osiągnięć ewaluacyjnych;
 • przedstawienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, jakie powinien spełniać algorytm optymalizacyjny;
 • przekazanie wiedzy umożliwiającej zweryfikowanie, czy posiadane narzędzie jest efektywne – zarówno pod względem jakości, jak i wydajności;
 • pomoc podmiotom, które korzystają z oferty wyspecjalizowanych firm w weryfikacji, czy dany partner biznesowy oferuje odpowiedni algorytm.

Adresaci:

Warsztaty były skierowane do podmiotów podlegających ewaluacji działalności naukowej, które dysponują własnymi lub nabytymi narzędziami do optymalizacji dorobku ewaluacyjnego, jednostek, które przygotowują własne oprogramowanie do ewaluacji oraz firm spoza systemu szkolnictwa i nauki, które przygotowują rozwiązania informatyczne dla podmiotów ewaluowanych.

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Algorytm Optymalizujący – cz. 1 warsztatów 28 września 2021 r.

  Przedstawienie głównych założeń ewaluacji działalności naukowej

 • Algorytm Optymalizujący – cz. 2 warsztatów 9 listopada 2021 r.

  Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników.

 • Algorytm Optymalizujący – cz. 1 warsztatów 28 września 2021 r.

  Przedstawienie głównych założeń ewaluacji działalności naukowej.

 • Algorytm Optymalizujący – cz. 2 warsztatów 9 listopada 2021 r.

  Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników.

Program:

 • Przedstawienie głównych założeń ewaluacji działalności naukowej
  prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
 • Podstawy merytoryczne optymalizacji
  Sebastian Fijałkowski, główny specjalista ds. ewaluacji nauki w OPI PIB
 • Algorytm Optymalizujący
  Maciej Kowalski, zastępca kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w OPI PIB
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.