Wprowadzenie do systemu POL-on (dla nowych użytkowników)

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie nowych użytkowników ze specyfiką systemu POL-on 2.0 (wygląd, nawigacja), podstawami prawnymi, terminami rejestracji oraz zakresem gromadzonych danych w modułach.

Adresaci:

Nowi użytkownicy systemu w uczelniach i instytutach naukowych, koordynatorzy systemu POL-on oraz audytorzy wewnętrzni w jednostkach rejestrujących dane w systemie.

Czas trwania:

1,5-2 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Sieć i system POL-on
  • POL-on a inne instytucje
  • Zastosowanie danych
  • Poziomy dostępu
  • Rodzaje użytkowników
  • Środowiska
  • Sposoby raportowania danych
 • Podstawy prawne
 • Struktura systemu
  • Charakterystyka modułów
  • Powiązania między modułami i systemami zewnętrznymi
 • Terminy raportowania
 • Logowanie (za pomocą konta MCL)
 • Prezentacja na systemie wybranych scenariuszy
  • Wygląd interfejsu i nawigacja po modułach
  • Ogólne zasady filtrowania danych
  • Dane ogólnodostępne (platforma RAD-on)
 • Strefa wsparcia
  • Aktualności i materiały szkoleniowe (artykuły pomocy i FAQ)
  • Helpdesk i newslettery OPI (kampanie informacyjne i mailingi)
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.