POL-on Moduły: Studenci, ORPPD, Raporty

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą wybranych modułów systemu POL-on (Studenci, Repozytorium pisemnych prac dyplomowych i Raporty). 

Adresaci:

Szkoleniem mogą być zainteresowani zarówno użytkownicy systemu POL-on, którzy na co dzień wprowadzają i edytują dane w tych modułach, jak i użytkownicy, którzy mają do nich dostęp na zasadzie podglądu. 

Czas trwania:

Do 4 godzin zegarowych.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Studenci

 • Raportowanie studentów w roku akademickim 2020/2021 (POL-on 1) 
 • Zakres danych (studenci z obywatelstwem polskim i studenci  zagraniczni) 
 • Scenariusze rejestracji przez interfejs (GUI):  
  • Rejestracja nowego studenta 
  • Rejestracja studenta kontynuującego studia 
  • Rejestracja studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki 
  • Rejestracja studenta studiów międzyobszarowych 
  • Rejestracja studenta zagranicznego 
  • Dodawanie kolejnych studiów studentowi 
 • Podstawy przyjęcia na studia 
 • Podstawy zwolnienia opłaty za studia 
 • Pomoc materialna (stypendia i zapomogi) 

ORPPD

 • Nowe i stare ORPPD (dotychczasowy system a aplikacja w POL-on 2.0)
 •  Proces dodawania nowej pracy przez stronę
 •  Wyszukiwanie pracy i edycja danych
 •  Sytuacje problematyczne

Raporty

 • Rodzaje dostępnych raportów 
  • z interfejsu systemu POL-on  
  • z platformy RAD-on 
 • Uprawnienia niezbędne do generowania i pobierania raportów 
 • Zakres danych w raportach i okres ich dostępności 
 • Generowanie i pobieranie raportów 

Pytania uczestników 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.