POL-on Moduły: Kierunki studiów i Pracownicy

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą wybranych modułów systemu POL-on (Kierunki studiów i Pracownicy). 

Adresaci:

Szkoleniem mogą być zainteresowani zarówno użytkownicy systemu POL-on, którzy na co dzień wprowadzają i edytują dane w tych modułach, jak i użytkownicy, którzy mają do nich dostęp na zasadzie podglądu. 

Czas trwania:

Do 4 godzin zegarowych.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Kierunki Studiów

 • Role i uprawnienia do zawartości modułu
 • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni
 • Rejestracja studiów na kierunku
 • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku

Pracownicy

 • Zakres osób rejestrowanych w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 • Zakres danych rejestrowanych w module Pracownicy w świetle ustawy 2.0
 • Role do modułu
 • Wyszukiwanie pracowników i filtrowanie wyników
 • Rejestracja pracownika
 • Dane zatrudnienia a warunki zatrudnienia
  • Źródła finansowania stanowiska pracy
  • Nowa siatka stanowisk
 • Stopnie i tytuły
 • Oświadczenia składane przez pracowników
  • Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie
  • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
 • Nieobecności
 • Inne osoby prowadzące zajęcia
  • Kompetencje i doświadczenie

Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów i Pracownicy

 • Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów
  • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów
  • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 • Prowadzone zajęcia - moduł Pracownicy
  • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
  • Liczba godzin zajęć pracowników

Pytania uczestników

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.