Moduł Patenty i prawa ochronne

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Patenty i prawa ochronne, w szczególności procesem rejestracji osiągnięć (patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny), zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osiągnięć (z rolą INST_PATENTY_ADM).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Zakres danych i podstawy prawne
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Scenariusze rejestracji osiągnięć (GUI):
  • Rejestracja patentu na wynalazek
  • Rejestracja prawa ochronnego na wzór użytkowy
  • Rejestracja wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny
 • Scenariusze pokazywane na systemie
  • Pobranie danych zgromadzonych w zewnętrznej bazie do POL-onu
  • Powiązanie twórcy/hodowcy z pracownikiem/doktorantem
  • Dodanie oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągniecia twórcy w procesie ewaluacji
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.