Moduł Patenty i prawa ochronne

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Patenty i prawa ochronne, w szczególności procesem rejestracji osiągnięć (patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny), zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osiągnięć (z rolą INST_PATENTY_ADM).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 1. Zakres danych i podstawy prawne
 2. Wygląd i zawartość modułu
 3. Scenariusze rejestracji osiągnięć (GUI):
  • Rejestracja patentu na wynalazek
  • Rejestracja prawa ochronnego na wzór użytkowy
  • Rejestracja wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny
 4. Pobieranie danych zgromadzonych w zewnętrznej bazie do POL-onu
 5. Powiązanie twórcy/hodowcy z pracownikiem/doktorantem
 6. Dodawanie oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągniecia twórcy w procesie ewaluacji
 7. Pytania uczestników

on-line [Teams]

2023-02-13 godz. 09:30

Dostępne miejsca: 22