Opis wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI [nagranie] 2021-10-12

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie użytkowników z formularzem dodawania nowego opisu wpływu w POL-on 2.0 oraz zarzadzanie już wprowadzonymi danymi.

Zapoznanie z funkcjonalnościami aplikacji STUDNIA.

Adresaci:

Użytkownicy POL-on 2.0 oraz STUDNI z rolą INST_DZIALANOSC_NAUKOWA (edycja danych) oraz (wyłącznie w zakresie podglądu) dla pracowników MEiN lub ministerstw nadzorujących daną instytucję z rolą MIN_JEDNOSTKI lub odpowiednio MIN_JEDNOSTKI_ADM (dla uczelni) lub MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM (dla instytucji naukowych).

Czas trwania:

18 minut

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Opis wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI

  0:00 -10:40 - Zatwierdzanie opisu wpływu w POL-on 2.0; 12:44 - 13:35 - Stan przygotowania do ewaluacji – zestawieni prezentujące informacjo o ewaluowanych dziedzinach i dyscyplinach, liczbie N, liczbie wymaganych opisów wpływu, liczbie zatwierdzonych opisów wpływu (z rodzajem "Wymagany") oraz liczbie brakujących opisów wpływu w wymienionej dyscyplinie; 13:35 - 15:09 - Zmiana kolejności opisów wpływu; 15:09 - 17:47 - Rejestracja dowodów wpływu w systemie STUDNIA.

 • Opis wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI

  0:00 -10:40 - Zatwierdzanie opisu wpływu w POL-on 2.

Program:

 • Dodawanie danych do formularza opisu wpływu
 • Zatwierdzanie opisu wpływu w POL-on 2.0;
 • Stan przygotowania do ewaluacji – zestawieni prezentujące informacjo o ewaluowanych dziedzinach i dyscyplinach, liczbie N, liczbie wymaganych opisów wpływu, liczbie zatwierdzonych opisów wpływu (z rodzajem "Wymagany") oraz liczbie brakujących opisów wpływu w wymienionej dyscyplinie;
 • Zmiana kolejności opisów wpływu;
 • Rejestracja dowodów wpływu w systemie STUDNIA.
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.