Moduł Szkoły doktorskie

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Szkoły doktorskie oraz zakresem gromadzonych w nim danych. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją i zarządzaniem danymi szkół doktorskich prowadzonych przez swoją instytucję. Osoby te muszą posiadać w systemie rolę INST_SZKOLY_DR_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_SZKOLY_DR_PODGLAD. 

Czas trwania:

45 min. 

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  • Rejestracja szkoły doktorskiej 
  • Rejestracja programu kształcenia 
  • Zakres zbieranych danych dotyczących szkół doktorskich 
  • Szkoła doktorska współprowadzona 
  • Zarządzanie danymi szkoły doktorskiej i programu kształcenia: korekta, zmiana, usuwanie 
  • Pytania uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.