Moduł Szkoły doktorskie

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Szkoły doktorskie oraz zakresem gromadzonych w nim danych. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją i zarządzaniem danymi szkół doktorskich prowadzonych przez swoją instytucję. Osoby te muszą posiadać w systemie rolę INST_SZKOLY_DR_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_SZKOLY_DR_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie 17.11.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.

 • POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie 17.11.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r.

Program:

 •  Role do modułu
 •  Rejestracja szkoły doktorskiej
 •  Rejestracja programu kształcenia
 •  Zakres zbieranych danych dotyczących szkół doktorskich
 •  Szkoła doktorska współprowadzona
 •  Zarządzanie danymi szkoły doktorskiej i programu kształcenia: korekta, zmiana, usuwanie
 •  Pytania uczestników

on-line [Teams]

2023-10-30 godz. 09:30

Dostępnych miejsc: 37