Moduł Szkoły doktorskie

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Szkoły doktorskie oraz zakresem gromadzonych w nim danych. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją i zarządzaniem danymi szkół doktorskich prowadzonych przez swoją instytucję. Osoby te muszą posiadać w systemie rolę INST_SZKOLY_DR_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_SZKOLY_DR_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej.

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  •  Role do modułu
  •  Rejestracja szkoły doktorskiej
  •  Rejestracja programu kształcenia
  •  Zakres zbieranych danych dotyczących szkół doktorskich
  •  Szkoła doktorska współprowadzona
  •  Zarządzanie danymi szkoły doktorskiej i programu kształcenia: korekta, zmiana, usuwanie
  •  Pytania uczestników

on-line [Zoom]

2020-12-15 godz. 10:00

Brak miejsc