Moduł Szkoły doktorskie

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Szkoły doktorskie oraz zakresem gromadzonych w nim danych. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją i zarządzaniem danymi szkół doktorskich prowadzonych przez swoją instytucję. Osoby te muszą posiadać w systemie rolę INST_SZKOLY_DR_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_SZKOLY_DR_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie 17.11.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.

 • POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie 17.11.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r.

Program:

 • Wprowadzenie
  • Podstawy prawne i zakres rejestrowanych danych
  • Wygląd i nawigacja po module
  • Powiązania z innymi modułami
 • Rejestracja szkoły doktorskiej
  • Podmiot współprowadzący szkołę doktorską
  • Dodawanie danych adresowych
 • Rejestracja programu kształcenia
 • Zarządzanie danymi szkoły doktorskiej i programu kształcenia (prezentacja na systemie)
  • Korekta lub zmiana danych szkoły doktorskiej
  • Zakończenie programu a zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej
  • Usuwanie programu kształcenia i szkoły doktorskiej
 • Strefa wsparcia
 • Pytania
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.