Moduł Studenci

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Studenci oraz zakresem gromadzonych w nim danych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem studentów oraz wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem ich danych. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_WS. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_WS_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej. 

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Raportowanie studentów w roku akademickim 2020/2021 (POL-on 1) 
 • Zakres danych (studenci z obywatelstwem polskim i studenci  zagraniczni) 
 • Scenariusze rejestracji przez interfejs (GUI):  
  • Rejestracja nowego studenta 
  • Rejestracja studenta kontynuującego studia 
  • Rejestracja studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki 
  • Rejestracja studenta studiów międzyobszarowych 
  • Rejestracja studenta zagranicznego 
  • Dodawanie kolejnych studiów studentowi 
 • Podstawy przyjęcia na studia 
 • Podstawy zwolnienia opłaty za studia 
 • Pomoc materialna (stypendia i zapomogi) 
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.