Moduł Studenci 2 – Aktualizacja danych studenta po rejestracji i przypadki szczególne​

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Studenci w POL-on 2.0 (ścieżki rejestracji za pomocą interfejsu/GUI) oraz zakresem gromadzonych danych o studentach i ich studiach.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on 2.0, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem studentów oraz wprowadzaniem i aktualizowaniem ich danych. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_WS. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy mają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_WS_PODGLAD.

Czas trwania:

około 2,5 godz.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Aktualizacja danych dotyczących przebiegu studiów
  • Pomoc materialna (zasady przyznawania i reguły kontrolne)
  • Dodanie semestru
  • Dodanie kolejnych studiów
  • Skreślenie z listy studentów
   • Student w procedurze skreślenia
  • Zakończenie studiów
   • Dodatkowe numery dyplomów
 • Wybrane scenariusze (prezentacja na systemie)
  • Student przenoszący się na inny kierunek​
  • Student przenoszący się na inne uruchomienie​
  • Student w trybie wznowienia​
  • Student na urlopie​
 • Duplikaty studentów
 • Inne funkcjonalności w module
  • Usunięcie studiów i studenta z wykazu
  • Raport historii danych (pdf)
 • Strefa wsparcia
 • Pytania
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.