Moduł Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Repozytorium prac dyplomowych (w aplikacji 2.0) tj. specyfiką przekazywania prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0 za pomocą aplikacji webowej ORPPD 2.0.

Adresaci:

Użytkownicy systemu ORPPD, importerzy i edytorzy repozytorium.

Czas trwania:

1 godzina zegarowa

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  •  Nowe i stare ORPPD (dotychczasowy system a aplikacja w POL-on 2.0)
  •  Proces dodawania nowej pracy przez stronę
  •  Wyszukiwanie pracy i edycja danych
  •  Sytuacje problematyczne
  •  Pytania uczestników

on-line [Teams]

2023-02-16 godz. 09:30

Dostępnych miejsc: 36