Moduł Raporty

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Raporty (w aplikacji 2.0) – tj. generowaniem i pobieraniem raportów tworzonych w oparciu o hurtownię danych OPI PIB, a także z zakresem dostępnych zestawień. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy potrzebują wygenerować zestawienia danych określonych modułów systemu POL-on (w zależności od modułu, ze starej lub nowej aplikacji). Aby użytkownik mógł generować raporty z danego modułu, musi posiadać w systemie role umożliwiające dostęp do tego modułu (Pracownicy, Studenci, GUS, Kierunki, Administracja). Szkoleniem mogą być zainteresowani zarówno użytkownicy, którzy na co dzień wprowadzają i edytują dane w tych modułach, jak i użytkownicy, którzy mają do nich dostęp na zasadzie podglądu. 

Czas trwania:

45 minut.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  • Rodzaje dostępnych raportów 
    • z interfejsu systemu POL-on  
    • z platformy RAD-on 
  • Uprawnienia niezbędne do generowania i pobierania raportów 
  • Zakres danych w raportach i okres ich dostępności 
  • Generowanie raportów 
  • Pobieranie raportów 
  • Pytania uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.