Moduł Raporty

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Raporty (w aplikacji 2.0). Generowanie i pobieranie raportów tworzonych w oparciu o Hurtownię danych OPI PIB, a także z zakresem dostępnych dostępnych zestawień. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy potrzebują wygenerować zestawienia danych określonych modułów systemu POL-on (w zależności od modułu, ze starej lub nowej aplikacji). Aby użytkownik mógł generować raporty z danego modułu, musi posiadać w systemie role umożliwiające dostęp do tego modułu (Pracownicy, Studenci, GUS, Kierunki, Administracja). Szkoleniem mogą być zainteresowani zarówno użytkownicy, którzy na co dzień wprowadzają i edytują dane w tych modułach, jak i użytkownicy, którzy mają do nich dostęp na zasadzie podglądu. 

Czas trwania:

1-1,5h

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  • Wprowadzenie
  • Uprawnienia i role do generowania raportów
  • Rodzaje dostępnych raportów
  • Raporty na platformie RAD-on
  • Raporty analityczne
  • Raporty z systemu POL-on  (prezentacja na systemie)
  • Generowanie i pobieranie raportów (prezentacja na systemie)
  • Zakres danych w raportach i okres ich dostępności
  • Strefa wsparcia
  • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.