Moduł Projekty naukowe

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Projekty naukowe, w szczególności procesem rejestracji projektów naukowych, zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie projektów naukowych (z rolą INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM i INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Zakres danych i podstawy prawne
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Rejestracja projektu naukowego za pomocą interfejsu (GUI):
  • Informacje o instytucji finansującej,
   • Wyszukiwanie projektu współfinansowanego,
  • Informacje o instytucji realizującej,
   • Środki finansowe,
   • Dyscyplina/y,
   • Kierownik podmiotu,
 • Powiązanie kierownika z pracownikiem/doktorantem
 • Przyszłe plany dotyczące modułu
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.