Moduł Pracownicy

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól, wprowadzonych przez ustawę 2.0. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

2,5 godziny zegarowej. 

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 •  Zakres osób rejestrowanych w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 •  Zakres danych rejestrowanych w module Pracownicy w świetle ustawy 2.0
 •  Role do modułu
 •  Wyszukiwanie pracowników i filtrowanie wyników
 •  Rejestracja pracownika
 •  Dane zatrudnienia a warunki zatrudnienia
  •  Źródła finansowania stanowiska pracy
  •  Nowa siatka stanowisk
 •  Stopnie i tytuły
 •  Oświadczenia składane przez pracowników
  •  Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie
  •  Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
 •  Prowadzone zajęcia
  •  Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
  •  Liczba godzin zajęć pracowników
 •  Nieobecności
 •  Inne osoby prowadzące zajęcia
  •  Kompetencje i doświadczenie
 •  Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.