Moduł Pracownicy

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól, wprowadzonych przez ustawę 2.0. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej. 

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Zakres osób rejestrowanych w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu 
 • Zakres danych rejestrowanych w module Pracownicy w świetle ustawy 2.0 
 • Wyszukiwanie pracowników i filtrowanie wyników 
 • Rejestracja pracownika  
 • Dane zatrudnienia a warunki zatrudnienia  
  • Źródła finansowania stanowiska pracy 
  • Nowa siatka stanowisk 
 • Stopnie i tytuły 
 • Oświadczenia składane przez pracowników 
  • Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie 
  • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 
 • Prowadzone zajęcia 
  • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) 
  • Liczba godzin zajęć pracowników 
 • Nieobecności  
 • Inne osoby prowadzące zajęcia 
  • Kompetencje i doświadczenie 
 • Pytania uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.