Moduł Pracownicy część 3 – Prowadzone zajęcia

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych zajęciach.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

 • 2 godziny zegarowe

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł Pracownicy część 3 - Prowadzone zajęcia 

 • Wprowadzenie
 • Informacje o prowadzonych zajęciach – zasady ogólne
  • Szczegółowe interpretacje przypadków
   • Rejestracja godzin pracownikowi, który prowadzi zajęcia na rożnych uruchomieniach tego samego kierunku (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na różnych kierunkach (prezentacja na systemie)​
 • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
  • Rejestracja pensum pracownikowi (prezentacja na systemie)​
 • Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej
  • Rejestracja i aktualizacja godzin prowadzonych w szkole doktorskiej (prezentacja na systemie)​
 • Pozostałe funkcjonalności (usunięcie, pobranie danych)
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników

 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.