Moduł Pracownicy część 2 – Uzupełnianie informacji o oświadczeniach

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o dodawaniu oświadczeń. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

 • 2 godziny zegarowe

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł Pracownicy część 2 - Uzupełnianie informacji o oświadczeniach 

 • Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie
 • Rejestracja udziału czasu pracy
  • Zmiana udziału czasu pracy (prezentacja na systemie)
  • Dodanie nowego oświadczenia o dyscyplinie po upłynięciu 2 lat - na inną dyscyplinę (prezentacja na systemie)
 • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
  • Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w oświadczeniach
  • Edycja oświadczenia o dyscyplinie i N - w obrębie roku złożenia (prezentacja na systemie)
 • Oświadczenie upoważaniające (dla osiągnięcia artystycznego)
  • Dodawanie informacji z oświadczenia upoważniającego (prezentacja na systemie)
 • Wydruk zbiorczego oświadczenia upoważaniającego dla wszystkich osiągnięć pracownika
 • Rejestracja osiągniecia artystycznego z poziomu danych artysty (prezentacja na systemie)​
 • Strefa wsparcia
 • Pytania
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.