Moduł Postępowania awansowe (stopień dr i dr hab.)

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Postępowania awansowe oraz z zakresem gromadzonych w nim danych – w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem postępowań o nadanie stopnia doktora i/lub doktora habilitowanego, aktualizowaniem i archiwizowaniem tych postępowań, np. pracownicy uczelni/instytutów wspierający administracyjnie organy nadające stopnie. Użytkownicy muszą mieć nadaną w systemie rolę INST_DR_DRHAB. Szkolenie jest skierowane także do osób, które w związku ze swoimi obowiązkami na uczelni/w instytucie korzystają z danych o postępowaniach awansowych na zasadzie podglądu, a więc posiadają rolę INST_DR_DRHAB_PODGLAD. W szczególności są to użytkownicy z instytucji, która współprowadzi postępowanie o nadanie stopnia. Szkoleniem mogą być zainteresowani także pracownicy RDN, którzy mają dostęp na zasadzie podglądu do ww. postępowań oraz w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem postępowań o nadanie tytułu profesora.

Czas trwania:

2 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Wprowadzenie
 • Podstawy prawne i terminy rejestrowania danych
 •  Wprowadzenie do procesów awansowych o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
 •  Role i uprawnienia do modułu
 •  Wygląd i zawartość modułu Postępowania awansowe w POL-on
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora
  •  Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora
  •  Dane kandydata na stopień doktora
  •  Dane postępowania awansowego (prezentacja na systemie)
  •  Przebieg postępowania
  •  Rozprawa doktorska
  •  Recenzenci
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  •  Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  •  Dane kandydata na stopień doktora habilitowanego
  •  Dane postępowania awansowego (prezentacja na systemie)
  •  Wniosek o nadanie stopnia
  •  Komisja habilitacyjna
 • Strefa wsparcia
 •  Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.