Moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (dawniej: NAWA), tj. procesem rejestracji danych uwierzytelniających (wzorów dokumentów i pieczęci, danych osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz wzorów ich podpisów), a także z zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie danych uwierzytelniających (z rolą INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTOR).

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Zakres danych i podstawy prawne
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Ścieżki rejestracji danych uwierzytelniających
  • Rejestracja wzoru dokumentu
  • Rejestracja wzoru pieczęci
  • Rejestracja osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów
 • Statusy i akcje
  • Status Nowy
  • Status Aktywny
  • Status Unieważniony
 • Niewłaściwe praktyki i rekomendacje
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.