Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz zakresem gromadzonych w nim danych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem osób ubiegających się stopień doktora oraz wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych tych osób. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_DOKTORANCI. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD. 

Czas trwania:

2,5  godziny zegarowe. 

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 8.12.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.

 • POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 8.12.2020

  Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 r.

Program:

 • Wprowadzenie
  • Podstawy prawne i obowiązujące terminy
  • Osoby podlegające rejestracji w module 
  • Wygląd i zawartość modułu
 • Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora (w zależności od wybranego trybu)
  • Zmiana danych osobowych i korekta danych (prezentacja na systemie)​
 • Kształcenie doktorantów 
  • Stypendium
  • Ocena śródokresowa i komisja oceniająca (prezentacja na systemie)​
 • Rozprawa doktorska 
  • Dyscyplina/y
  • Promotor
 • Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora
  • Powiązanie z modułem Postępowań awansowych (prezentacja na systemie)​
 • Inne funkcjonalności w module
  • Oświadczenia dotyczące ewaluacji
  • Osiągnięcia artystyczne w module Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • Przenoszenie rekordów między szkołami doktorskimi (prezentacja na systemie)​
  • z jednej szkoły doktorskiej do drugiej - w obrębie jednostki
  • z jednej szkoły doktorskiej do drugiej - pomiędzy podmiotami​
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.