Moduł Osoby kierujące podmiotem

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module tj. rejestracją osób kierujących podmiotem.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osób kierujących podmiotem (INST_ADM lub INST_NAUK_ADM)

Czas trwania:

30 minut

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – moduł Osoby kierujące podmiotem 25.04.2023

  Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.04.2023 r.

 • POL-on 2.0 – moduł Osoby kierujące podmiotem 25.04.2023

  Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.

Program:

 • Zakres danych i podstawy prawne
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Rejestracja osoby kierującej podmiotem (GUI/interfejs):
  • Powiązywanie z pracownikiem jednostki
  • Aktualizacja danych
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.