Moduł Osoby kierujące podmiotem [nagranie] 2023-04-25

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module tj. rejestracją osób kierujących podmiotem.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osób kierujących podmiotem (INST_ADM lub INST_NAUK_ADM)

Czas trwania:

4 minuty

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

  • POL-on 2.0 – moduł Osoby kierujące podmiotem 25.04.2023

    Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.04.2023 r.

  • POL-on 2.0 – moduł Osoby kierujące podmiotem 25.04.2023

    Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.

Program:

  • Podstawy prawne i zawartość modułu
  • Rejestracja osoby kierującej podmiotem 
  • Aktualizacja stanowiska/funkcji
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.