Moduł Osiągnięcia artystyczne [nagranie] 2023-04-25

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Osiągnięcia artystyczne, w szczególności procesem rejestracji osiągnięć artystycznych, zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osiągnięć artystycznych (z rolą INST_PR i INST_PR_DOKTORANCI).

Czas trwania:

13 minut

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – moduł Osiągnięcia artystyczne 25.04.2023

  Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.04.2023 r.

 • POL-on 2.0 – moduł Osiągnięcia artystyczne 25.04.2023

  Nagranie przedstawia stan systemu POL-on na dzień 25.

Program:

 1. Zakres danych i podstawy prawne
 2. Wygląd i zawartość modułu
 3. Scenariusze rejestracji osiągnięć artystycznych (GUI):
  • Import uzupełnionych danych (plik CSV pobrany modułu Raporty)
  • Rejestracja nowego osiągnięcia w wykazie instytucji
  • Rejestracja nowego osiągniecia z poziomu danych pracownika/doktoranta
 4. Powiązanie autora z pracownikiem/doktorantem
 5. Dodawanie oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągniecia autora w procesie ewaluacji
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.