Moduł Kierunki studiów

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Kierunki studiów (w aplikacji 2.0) oraz zakresem gromadzonych w nim danych.  

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się wprowadzaniem i aktualizowaniem danych o kierunkach studiów. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_KIERUNKI_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_KIERUNKI_PODGLAD. 

Czas trwania:

2,5 godziny zegarowe. 

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Role i uprawnienia do zawartości modułu
 • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni
 • Rejestracja studiów na kierunku
 • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku (prezentacja na systemie)
 • Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów  (prezentacja na systemie)
  • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów
  • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 • Studia wspólne (prezentacja na systemie)
 • Studia międzydziedzinowe
 • Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.