Moduł Dane finansowe instytucji

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Dane finansowe, tj. procesem rejestracji nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródeł pochodzenia środków i wyniku finansowego, przychodów z usług badawczych na zlecenie i z tytułu komercjalizacji, a także  zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie danych finansowych instytucji (z rolą INST_FIN).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Podstawy prawne i zakres danych​​
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Reguły rejestracji i interpretacje pól
 • Scenariusze rejestracji danych finansowych (prezentacja na systemie):
  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy
  • Przychody z usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji
 • Korekta i uzupełnienie danych (prezentacja na systemie)
 •  Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.