Konferencja „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” [nagranie] 2021-10-12-13

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • Przedstawienie haromonogramów pracy wdrożonych oraz zaplanowanych na 2021 rok w POL-on 2.0
 • Szczegółowy opis zmian w POL-on – wybrane moduły
 • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej w ramach PBN
 • Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej w ramach SEDN

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani użytkownicy POL-on oraz aplikacji z nim powiązanymi np. SEDN, PBN.

Czas trwania:

Około 4 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Cześć 1. Wdrożone i planowane zmiany w POL-on

  - Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji. - Harmonogram prac POL-on 2.0 - przegląd prac planowanych do końca 2021 r. (od 16:52 minuty nagrania) - Moduł Studenci w POL-on 2.0 - plany (od 37:10 minuty nagrania) - Osoby kierujące podmiotem - udostępnienie nowego modułu w systemie POL-on (od 44:34 minuty nagrania) - Moduł Pracownicy - wdrożone i planowane zmiany (od 53:08 minuty nagrania)

 • Cześć 2. Wdrożone i planowane zmiany w POL-on

  - Obsługa federacji - Dane finansowe instytucji - omówienie funkcjonalności modułu oraz zmian jakie zaszły lub są w nim planowane (od 6:57 minuty nagrania) - Moduł Projekty naukowe - omówienie wybranych kwestii merytorycznych (od 28:00 minuty nagrania) - Opisy wpływu działalności naukowej (Moduł Instytucje) i dowody wpływu (system STUDNIA) - omówienie ścieżki dostępu dla użytkowników (od 44:40 minuty nagrania) - Sesja pytań i odpowiedzi (od 1:07:08 minuty nagrania)

 • Cześć 3. Harmonogram prac PBN 2.0 - przegląd prac prowadzonych w 2021 r.

  - Ekspercka ocena monografii (od 6:05 minuty nagrania) - Walidacja z Web of Science (od 10:00 minuty nagrania) - Rozszerzenie powiadomień dla Importerów Publikacji (od 18:12 minuty nagrania) - Przekształcenia i federacje (od 20:54 minuty nagrania) - API PBN 2.0 (od 24:22 minuty nagrania) - Zewnętrzne bazy wykorzystywane przez PBN (Crossref) (od 37:04 minuty nagrania) - Zmiany w rozporządzeniu a PBN (od 38:40 minuty nagrania) - Harmonogram na IV kwartał (od 42:20 minuty nagrania) - Statystyki dla podmiotów - publikacje w Profilu Instytucji (od 43:16 minuty nagrania)

 • Cześć 4. Sesja pytań i odpowiedzi dot. PBN

  Sesja pytań i odpowiedzi dot. PBN

 • Cześć 5. Harmonogram prac SEDN - przegląd prac planowanych do końca 2021 r.

  - Przekształcenia podmiotów w kontekście ewaluacji (wartość N podmiotu; czas zatrudnienia; osiągnięcia) (od 3:21 minuty nagrania) - Federacje (wartość N federacji; osiągnięcia) (od 12:30 minuty nagrania) - Ewaluacja w SEDN (Kryterium I; Kryterium II; Kryterium III) (od 20:21 minuty nagrania) - Moduł Ewaluacja (od 27:44 minuty nagrania) - Działanie algorytmu w poszczególnych kryteriach (od 32:45 minuty nagrania) - Sesja pytań i odpowiedzi dot. SEDN (od 43:54 minuty nagrania)

 • Cześć 1. Wdrożone i planowane zmiany w POL-on

  - Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji.

 • Cześć 2. Wdrożone i planowane zmiany w POL-on

  - Obsługa federacji - Dane finansowe instytucji - omówienie funkcjonalności modułu oraz zmian jakie zaszły lub są w nim planowane (od 6:57 minuty nagrania) - Moduł Projekty naukowe - omówienie wybranych kwestii merytorycznych (od 28:00 minuty nagrania) - Opisy wpływu działalności naukowej (Moduł Instytucje) i dowody wpływu (system STUDNIA) - omówienie ścieżki dostępu dla użytkowników (od 44:40 minuty nagrania) - Sesja pytań i odpowiedzi (od 1:07:08 minuty nagrania).

 • Cześć 3. Harmonogram prac PBN 2.0 - przegląd prac prowadzonych w 2021 r.

  - Ekspercka ocena monografii (od 6:05 minuty nagrania) - Walidacja z Web of Science (od 10:00 minuty nagrania) - Rozszerzenie powiadomień dla Importerów Publikacji (od 18:12 minuty nagrania) - Przekształcenia i federacje (od 20:54 minuty nagrania) - API PBN 2.

 • Cześć 4. Sesja pytań i odpowiedzi dot. PBN

  Sesja pytań i odpowiedzi dot.

 • Cześć 5. Harmonogram prac SEDN - przegląd prac planowanych do końca 2021 r.

  - Przekształcenia podmiotów w kontekście ewaluacji (wartość N podmiotu; czas zatrudnienia; osiągnięcia) (od 3:21 minuty nagrania) - Federacje (wartość N federacji; osiągnięcia) (od 12:30 minuty nagrania) - Ewaluacja w SEDN (Kryterium I; Kryterium II; Kryterium III) (od 20:21 minuty nagrania) - Moduł Ewaluacja (od 27:44 minuty nagrania) - Działanie algorytmu w poszczególnych kryteriach (od 32:45 minuty nagrania) - Sesja pytań i odpowiedzi dot.

Program:

 • Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji. 
 • Harmonogram prac POL-on 2.0 - przegląd prac planowanych do końca 2021 r. 
 • Wdrożone i planowane zmiany w POL-on 
  • Moduł Studenci w POL-on 2.0 - plany;  
  • Osoby kierujące podmiotem - udostępnienie nowego modułu w systemie POL-on; 
  • Moduł Pracownicy - wdrożone i planowane zmiany; 
  • Obsługa federacji; 
  • Dane finansowe instytucji - omówienie funkcjonalności modułu oraz zmian jakie zaszły lub są w nim planowane; 
  • Moduł Projekty naukowe - omówienie wybranych kwestii merytorycznych; 
  • Opisy wpływu działalności naukowej (Moduł Instytucje) i dowody wpływu (system STUDNIA) - omówienie ścieżki dostępu dla użytkowników. 
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Harmonogram prac PBN 2.0 - przegląd prac prowadzonych w 2021 r. 
  • API PBN 2.0; 
  • Walidacja z Web of Science; 
  • Ekspercka ocena monografii; 
  • Zewnętrzne bazy wykorzystywane przez PBN (Crossref, DOI, identyfikator biblioteki nauki, ORCID); 
  • Statystyki dla podmiotów - publikacje w Profilu Instytucji. 
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Harmonogram prac SEDN - przegląd prac planowanych do końca 2021 r. 
  • Kryterium I – omówienie obsługi przekształceń podmiotów i federacji; 
  • Kryterium II – przedstawienie wyglądu i założeń modułu; 
  • Kryterium III – przedstawienie wyglądu i założeń modułu; 
  • Moduł Ewaluacja – omówienie wyglądu i założeń modułu. 
 • Sesja pytań i odpowiedzi 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.