Moduł Pracownicy – wybrane zakładki [nagranie] 03.2021

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy (wybrane zakładki) oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól, wprowadzonych przez ustawę 2.0. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

2 godziny 20 minut

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Moduł Pracownicy - 1. Wprowadzenie

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 2. Rejestracja pracownika i dane podstawowe

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 3. Zatrudnienie

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 4. Stopnie i tytuły

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 5. Oświadczenia

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 6. Nieobecności

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 7. Kary pracownicze

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 8. Kompetencje

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 9. Inne osoby prowadzące zajęcia

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień nagrania.

 • Moduł Pracownicy - 1. Wprowadzenie

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 2. Rejestracja pracownika i dane podstawowe

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 3. Zatrudnienie

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 4. Stopnie i tytuły

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 5. Oświadczenia

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 6. Nieobecności

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 7. Kary pracownicze

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 8. Kompetencje

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

 • Moduł Pracownicy - 9. Inne osoby prowadzące zajęcia

  Prezentowany film został nagrany w marcu 2021 r.

Program:

 

 1. Wprowadzenie
 2. Rejestracja pracownika i dane podstawowe
 3. Zatrudnienie
 4. Stopnie i tytuły
 5.  Oświadczenia
 6.  Nieobecności
 7. Kary pracownicze
 8. Kompetencje
 9.  Inne osoby prowadzące zajęcia
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.