PBN dla Importerów publikacji

PBN 2.0

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za ewaluację w podmiocie z systemem PBN oraz założeniami ewaluacji i wyliczeniami punktacji za publikacje.

Adresaci:

Importerzy publikacji

Czas trwania:

2 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Profil Instytucji

 1. Rola Importera Publikacji i jego uprawnienia
 2. Publikacje w Profilu Instytucji a publikacje w Repozytorium - relacje
 3. Ścieżka pracy Importera w kontekście przygotowania danych do ewaluacji
  • Dodawanie publikacji
  • Korekta danych w publikacji
  • Dodawanie oświadczeń
  • Korekta dyscyplin w publikacji
 4. Punktacja
 5. Odniesienia do danych w Kryterium 1 w SEDN

Profil Autora

 1. Tworzenie Profilu Autora
 2. Publikacje w Profilu Autora a publikacje w Repozytorium – relacje
 3. Dostępne widoki i powiązane czynności w systemie:
  • Zarządzanie Profilem Autora
  • Sugestie dorobku do dodania
  • Widok publiczny

Pytania i odpowiedzi

 

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.