JSA – Jak interpretować wynik?

JSA

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Na szkoleniu uczestnicy poznają:

 •  obsługę interfejsu JSA,
 •  proces dodawania i badania pracy,
 •  manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów, pozwalające obejść systemy
  antyplagiatowe.

W wymiarze szczegółowym uczestnicy:

 •  dowiedzą się czym jest Jednolity System Antyplagiatowy, z jakimi bazami porównywana jest
  praca, jakie manipulacje na tekście identyfikuje,
 •  zapoznają się z rolami użytkowników JSA i ich uprawnieniami,
 •  uzyskają informacje w kwestii integracji JSA z systemami uczelnianymi,
 •  zapoznają się z etapami badania pracy (logowaniem, zakładaniem i obsługą zlecenia),
 •  uzyskają wiedzę w zakresie poszczególnych części wyniku badania,
 •  zapoznają się z interpretacją analizy tekstu i procentowego rozmiaru podobieństwa,
 •  przećwiczą analizę wyniku badania z uwzględnieniem manipulacji na tekście,
 •  uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Czas trwania:

Około 2 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Wprowadzenie

 • Badanie plików w JSA - podstawowe informacje

 • Badanie plików w JSA – czynności w systemie

 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego - dostępny w systemie

 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – do pobrania w formacie pdf

 • Dostosowanie parametrów JSA do specyfiki prac sprawdzanych w systemie antyplagiatowym

 • Jednolity System Antyplagiatowy - moduł statystyki

 • Wprowadzenie

 • Badanie plików w JSA - podstawowe informacje

 • Badanie plików w JSA – czynności w systemie

 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego - dostępny w systemie

 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – do pobrania w formacie pdf

 • Dostosowanie parametrów JSA do specyfiki prac sprawdzanych w systemie antyplagiatowym

 • Jednolity System Antyplagiatowy - moduł statystyki

Program:

 1. JSA - dodawanie i zarządzanie zleceniem przebadania pracy.
 2. Wynik badania pracy – analiza tekstu i zapożyczeń.
 3. Case study – manipulacje a wynik badania.
 4. Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.