JSA – Jak interpretować wynik otrzymany po API?

JSA

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami interpretacji raportu z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Na szkoleniu uczestnicy poznają:

 • specyfikę badania pracy za pomocą systemu JSA oraz wymogami przygotowania pliku pracy;
 • ścieżkę czynności przysługującą promotorom w systemie;
 • manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów, pozwalające obejść systemy antyplagiatowe;
 • wzorcowe procedury interpretacji raportu z systemu JSA.

 

W wymiarze szczegółowym uczestnicy:

 • dowiedzą się czym jest Jednolity System Antyplagiatowy, z jakimi bazami porównywana jest praca, jakie manipulacje na tekście identyfikuje, jak można dopasować parametry systemu do specyfiki prac;
 • uzyskają wiedzę w zakresie poszczególnych części raportu;
 • zapoznają się z interpretacją analizy tekstu (statystyki, wykres) i procentowego rozmiaru podobieństwa;
 • przećwiczą analizę wyniku badania z uwzględnieniem manipulacji na tekście;
 • uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim promotorom, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Czas trwania:

Około 2 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • Wprowadzenie

 • Raport do pobrania w formacie pdf

 • Wprowadzenie

 • Raport do pobrania w formacie pdf

Program:

 1. JSA – informacje wstępne i zasady pracy w systemie.
 2. Ścieżka pracy poprzez system uczelniany a ścieżka pracy za pomocą interfejsu systemu.
 3. Raport ogólny pdf a raport szczegółowy – Gdzie patrzymy i czego szukamy?
 4. Interpretacja raportu szczegółowego otrzymanego w systemie uczelnianym (Analiza danych, konieczne etapy interpretacji i dobre praktyki).
 5. Co jeśli sam raport to za mało? Dodatkowe możliwości pracy w systemie JSA z poziomu interfejsu (podgląd tekstu źródłowego, przeliczenie wyniku).
 6. Case study – manipulacje na tekście a wynik badania.
 7. Pytania i wątpliwości.
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.