Interpretacja raportu w JSA

JSA

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

  • Poznanie interfejsu oraz funkcjonalności Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  • Poznanie najpopularniejszych manipulacji nakładanych na tekst pracy w celu ukrycia plagiatu.
  • Nauczenie się analizowania raportu z badanej pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Czas trwania:

około 3 godziny zegarowe

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł 1.

Wprowadzenie.

  • Proces zakładania nowego badania w JSA.
  • Zasady badania pliku pracy w JSA.

Moduł 2.

Trochę teorii

  • 6 rodzajów manipulacji nakładanych na tekst pracy dyplomowej.

Moduł 3.

Zadania praktyczne

  • Analiza przykładowych raportów badania pliku.

Moduł 4.

Dodatkowe funkcjonalności JSA

  • Dodatkowe funkcjonalności w JSA.

Moduł 5.

Podsumowanie

W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.