Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów 2024-07-16

OSF

Data szkolenia:

16 lipca

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Szkolenie dla pracowników podmiotów, którzy składają wnioski o utworzenie nowych kierunków.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów, którzy składają wnioski o utworzenie nowych kierunków.

Czas trwania:

2 godz.

Certyfikat:

Brak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Program szkolenia:

 1. Logowanie do systemu OSF i rejestracja konta Redaktora wniosku
 2. Składanie nowego wniosku
 3. Wypełnianie sekcji WNIOSKODAWCA
 4. Wypełnianie sekcji OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
  1. Reguły poprawności dla profilu ogólnoakademickiego
  2. Reguły poprawności dla profilu praktycznego
 5. Wypełnianie sekcji KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
 6. Wypełnianie sekcji ZAJĘCIA
  1. Grupy zajęć
  2. Reguły poprawności dla zajęć
 7. Wypełnianie sekcji WYKAZ OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
 8. Wypełnianie sekcji OPIS INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ
 9. Wypełnianie sekcji ZAŁĄCZNIKI
 10. Wypełnianie sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK
 11. Wypełnianie sekcji ELEKTRONICZNA WYSYŁKA
 12. Dodawanie uzupełnień do wysłanego wniosku

 

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń OSF.