PBN dla importerów publikacji – praca w systemie 2023-11-23

PBN 2.0

Data szkolenia:

23 listopada

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie pracowników z rolą Importera publikacji w podmiocie z systemem PBN.

Adresaci:

Importerzy publikacji

Czas trwania:

2,5 godz.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

PBN – przeglądanie danych

 • Wyszukiwanie danych
 • Dane o instytucjach – dorobek naukowy
 • Porównywanie wersji
 • Historia edycji​

PBN – zasilanie danymi

 • Formatki do ręcznego wypełnienia
 • Pobieranie danych z Crossref
 • Pobieranie brakujących autorów z Crossref do publikacji w PBN
 • Pobieranie danych z ORCID
 • Masowe pobieranie danych za pomocą BIBTex ​​
 • Opłaty

PBN - Profil Instytucji

 • Dostępne zakładki​
 • Raporty

PBN - Profil Autora​

Plany rozwoju PBN

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń PBN 2.0.