Moduł Repozytorium pisemnych prac dyplomowych 2023-11-23

POL-on

Data szkolenia:

23 listopada

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników ze specyfiką przekazywania prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on za pomocą interfejsu w module Repozytorium pisemnych prac dyplomowych w systemie POL-on.

Adresaci:

Użytkownicy modułu Repozytorium pisemnych prac dyplomowych w systemie POL-on 2.0, importerzy i edytorzy repozytorium.

Czas trwania:

1,5h

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Podstawy prawne i zakres danych
 • Role i uprawnienia
 • Nowe i stare ORPPD (archiwalny system a moduł w POL-on)
 • REST API – dokumentacja techniczna
 • Wygląd i zawartość modułu
  • Wyszukiwanie pracy i filtry zestawienia
 • Deponowanie pracy za pomocą interfejsu (przez stronę)
  • Dane autora
   • Informacje o rozprawie, o studiach
  • Dane promotora
  • Dane recenzenta
 • Wyszukiwanie pracy i edycja danych (prezentacja na systemie)
 • Sytuacje problematyczne
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.