Moduł Projekty naukowe 2023-10-20

POL-on

Data szkolenia:

20 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Projekty naukowe, w szczególności procesem rejestracji projektów naukowych, zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie projektów naukowych (z rolą INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM i INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Zakres danych i podstawy prawne
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Rejestracja projektu naukowego za pomocą interfejsu (GUI):
  • Informacje o instytucji finansującej,
   • Wyszukiwanie projektu współfinansowanego,
  • Informacje o instytucji realizującej,
   • Środki finansowe,
   • Dyscyplina/y,
   • Kierownik podmiotu,
 • Powiązanie kierownika z pracownikiem/doktorantem
 • Przyszłe plany dotyczące modułu
 • Pytania uczestników

Informacje podstawowe

 • on-line [Teams]

 • 20 października 2023

 • 09:30 - 11:30


Brak miejsc

Przepraszamy, ale aktualnie brak wolnych miejsc.