Moduł Projekty naukowe 2023-10-20

POL-on

Data szkolenia:

20 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Projekty naukowe, w szczególności procesem rejestracji projektów naukowych, zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie projektów naukowych (z rolą INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM i INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Podstawy prawne i zakres danych
 • Wygląd i nawigacja po module
 • Dodanie nowego projektu naukowego za pomocą interfejsu
  • Dane projektu
  • Instytucje finansujące
   • Dodawanie kolejnej instytucji finansującej - prezentacja na systemie
   • Wyszukiwanie projektu współfinansowanego - prezentacja na systemie
   • Rejestracja projektów międzynarodowych
  • Informacje o instytucji realizującej
  • Środki finansowe
  • Dyscyplina
  • Kierownik projektu
   • Powiązanie kierownika z pracownikiem lub doktorantem - prezentacja na systemie
 • Uzupełnianie i edycja danych
 • Strefa wsparcia
 • Pytania
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.