Moduł Pracownicy część 1 – Rejestracja pracownika 2024-06-13

POL-on

Data szkolenia:

13 czerwca

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zatrudnieniu i warunkach zatrudnienia osób, które podlegają rejestracji w module, w świetle przepisów PSWiN. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

 • 2-2,5 godziny zegarowe 

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł Pracownicy część 1 - Rejestracja pracownika 

 • Wprowadzenie
 • Osoby, które podlegają rejestracji w module Pracownicy
  • Zakres danych i podstawy prawne
  • Nawigacja po module i filtrowanie
 • Dane osobowe pracownika (prezentacja na systemie wybranych scenariuszy)
  • Rejestracja zmiany danych
  • Korekta danych
 • Zatrudnienie (prezentacja na systemie wybranych scenariuszy)
  • Informacje o zatrudnieniu i warunki zatrudnienia
  • Zmiana warunków zatrudnienia – kontynuacja umowy i nowa umowa jako nowy warunek, zamykanie zatrudnienia
  • Zgody na dodatkowe zatrudnienie
 • Stopnie i tytuły
 • Kompetencje (Inne osoby prowadzące zajęcia)
 • Funkcje kierownicze
 • Inne zakładki: Nieobecności, Kary pracownicze
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.