Moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów 2023-11-22

POL-on

Data szkolenia:

22 listopada

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (dawniej: NAWA), tj. procesem rejestracji danych uwierzytelniających (wzorów dokumentów i pieczęci, danych osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz wzorów ich podpisów), a także z zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie danych uwierzytelniających (z rolą INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTOR).

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Wprowadzenie
  • Zakres danych i podstawy prawne
  • Wygląd i zawartość modułu
 • Ścieżki rejestracji danych uwierzytelniających
  • Rejestracja wzoru dokumentu
  • Rejestracja wzoru pieczęci
  • Rejestracja osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów
 • Statusy i akcje (Nowy, Aktywny, Unieważniony)
 • Wybrane scenariusze - prezentacja na systemie
  • Zakończenie ważności wzoru
  • Zakończenie pełnienia funkcji
  • Wybór organu/osoby na nową kadencję
  • Przypisanie wzoru i osoby upoważnionej do jednostki - rekomendacje
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.