Moduł Inwestycje 2023-11-28

POL-on

Data szkolenia:

28 listopada

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Inwestycje, tj. technicznymi aspektami procesu rejestracji inwestycji, w tym: zakresem raportowanych danych, terminami rejestracji oraz procesem powiązania rekordu z systemem OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie inwestycji w POL-onie, tj. z rolą INST_INWESTYCJE_ADM.

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Wprowadzenie
  • Podstawy prawne i zakres danych
  • Role i uprawnienia
  • Wygląd i zawartość modułu
 • Ścieżka rejestracji nowej inwestycji
  • Powiązanie rekordu z Systemem OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)
   • Powiązanie na etapie rejestracji inwestycji
   • Powiązanie zarejestrowanej inwestycji
 • Korekta i uzupełnienie danych po rejestracji – prezentacja na systemie wybranych scenariuszy
  • Okres trwałości i okres realizacji
   • Zmiana okresu realizacji
  • Opis inwestycji
  • Opis techniczny
   • Dodanie nowego opisu technicznego
  • Dane kontaktowe
   • Aktualizacja osoby do kontaktu
 • Pytania uczestników

 

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.