Moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych 2024-05-29

POL-on

Data szkolenia:

29 maja

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, rodzajami sprawozdań i terminami ich złożenia, a także techniczną ścieżka uzupełniania, zatwierdzania i wysłania sprawozdania.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za składanie planów, sprawozdań i raportów wymaganych przepisami prawa, posiadający w systemie POL-on role edycyjne INST_PR_SPR i INST_FIN.

Czas trwania:

około 2 h

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Podstawy prawne i zakres danych​​
 • Rodzaje i terminy sprawozdań (uczelnie, instytuty, SBŁ)
 • Wygląd i zawartość modułu
 • Proces sprawozdawczy - na wybranych przykładach
  • Uzupełnienie sprawozdania
  • Zatwierdzenie sprawozdania - prezentacja na systemie
  • Powrót do edycji po zatwierdzeniu - prezentacja na systemie
  • Wysłanie sprawozdania - prezentacja na systemie
  • Sprawozdanie zwrócone do korekty
  • Ponowne wysłanie sprawozdania po korekcie
 • Ankieta EN-1
 • Moduł Dokumenty (Dokumenty przekazane do ministerstwa)
 • Strefa wsparcia
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.