System Ewaluacji Dorobku Naukowego – wprowadzenie

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie z założeniami aplikacji SEDN użytkowników systemu oraz wszystkich zainteresowanych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu oraz wszyscy zainteresowani poznaniem nowej aplikacji SEDN.

Czas trwania:

Około 40 minut.

Certyfikat:

Brak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • SEDN - wprowadzenie - prezentacja

 • SEDN - wprowadzenie - pytania i odpowiedzi

 • SEDN - wprowadzenie - prezentacja

 • SEDN - wprowadzenie - pytania i odpowiedzi

Program:

 1. Ewaluacja – ogólne zasady
  • Podstawa prawna
  • Źródła informacji
  • Założenia
 2. Czym jest SEDN
  • Dla podmiotów
  • Dla ekspertów
  • Dla procesów odwoławczych
  • Algorytm optymalizacyjny
 3. Źródła danych do ewaluacji – POL-on i PBN
 4. Podmiot w SEDN – organizacja pracy
  • Role (kierownik, koordynator)
  • Ochrona danych osobowych
 5. Podmiot w SEDN – czynności w systemie
  • Publikacje w podziale na kryteria
  • Informacje o pracownikach (oświadczenia)
  • Alerty systemowe
  • Agregacje danych o osiągnięciach wg kryteriów
  • Osiągnięcia zakwalifikowane przez algorytm optymalizacyjny
 6. Proces oceny (eksperci)
  • Kryteria parametryczne (kryterium I i II)
  • Kryterium I – osiągnięcia artystyczne
  • Kryterium III
 7. Wynik oceny - prezentacja wyników w poszczególnych dyscyplinach
 8.  Harmonogram
  • Wersja demonstracyjna systemu
  • Wersja produkcyjna systemu
 9. Ewaluacja - dobre praktyki zalecane przez OPI PIB
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.