Pol-on 2.0 – aktualny stan systemu. Moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i Pracownicy. Moduł Raporty – procesy oparte na danych z RAD-on.

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie z nową aplikacją POL-on 2.0. oraz RAD-on użytkowników systemu oraz wszystkich zainteresowanych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu oraz wszyscy zainteresowani poznaniem nowej aplikacji POL-on 2.0 oraz RAD-on.

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej.

Certyfikat:

Brak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 moduły Kierunki, Raporty, Pracownicy (liczba godzin) - prezentacja

 • POL-on 2.0 moduły Kierunki, Raporty, Pracownicy (liczba godzin) - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 moduły Kierunki, Raporty, Pracownicy (liczba godzin) - prezentacja

 • POL-on 2.0 moduły Kierunki, Raporty, Pracownicy (liczba godzin) - pytania i odpowiedzi

Program:

1. Moduł Kierunki studiów 
 • Role i uprawnienia do zawartości modułu
 • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni
 • Rejestracja studiów na kierunku
 • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku
2. Liczba godzin zajęć w POL-on 2.0 - reguły i przypadki 
 • Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów
  • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów
  • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 • Informacje o prowadzonych zajęciach w module Pracownicy
3. Moduł Raporty 
 • Rodzaje dostępnych raportów z interfejsu POL-on oraz RAD-on
 • Uprawnienia i zakres danych w raportach
 • Generowanie i pobieranie raportów
4. Pytania uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.