Pol-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie z nową aplikacją POL-on 2.0. użytkowników systemu oraz wszystkich zainteresowanych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu oraz wszyscy zainteresowani poznaniem nowej aplikacji POL-on 2.0.

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej.

Certyfikat:

Brak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 - moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora - prezentacja

 • POL-on 2.0 – moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 - moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora - prezentacja

 • POL-on 2.0 – moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora - pytania i odpowiedzi

Program:

 1. Harmonogram wdrożeń dotyczących (szeroko rozumianych) procesów awansowych w POL-onie
 2. Szkoły doktorskie
  • Rejestracja szkoły doktorskiej
  • Rejestracja programu kształcenia
  • Zakres zbieranych danych dotyczących szkół doktorskich
 1. Osoby ubiegające się o stopień doktora 
  • Osoby ubiegające się o stopień doktora a „starzy” doktoranci
  • Rejestracja osób ubiegających się o stopień doktora
  • Zakres zbieranych danych dotyczących szkół doktorskich
 1. Postępowania awansowe – zarys problematyki
 2. Pytania od uczestników 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.