POL-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Pracownicy, Studenci i Sprawozdawczość GUS

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie z nową aplikacją POL-on 2.0. użytkowników systemu oraz wszystkich zainteresowanych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu oraz wszyscy zainteresowani poznaniem nowej aplikacji POL-on 2.0.

Czas trwania:

5, 5 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Brak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • POL-on 2.0 – Moduł Pracownicy – prezentacja

 • POL-on 2.0 – Moduł Pracownicy - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 - Moduł Studenci - prezentacja

 • POL-on 2.0 – Moduł Studenci - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 - GUS - prezentacja

 • POL-on 2.0 – GUS - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 – Moduł Pracownicy – prezentacja

 • POL-on 2.0 – Moduł Pracownicy - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 - Moduł Studenci - prezentacja

 • POL-on 2.0 – Moduł Studenci - pytania i odpowiedzi

 • POL-on 2.0 - GUS - prezentacja

 • POL-on 2.0 – GUS - pytania i odpowiedzi

Program:

1. Harmonogram prac nad systemem POL-on 2.0 w kontekście obowiązku raportowania danych przez uczelnie   2. Pracownicy 
 • Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu 
 • Rejestracja pracownika – nowe pola  
 • Warunki zatrudnienia  
 • Siatka stanowisk 
 • Oświadczenia składane przez pracowników  
 • Liczba godzin zajęć pracowników
3. Studenci i pomoc materialna  
 • Migracja danych studentów 
 • Raportowanie studentów w roku akademickim 2019/2020 (POL-on 1) 
 • Nowy zakres danych 
 • Podstawy przyjęcia na studia (studenci zagraniczni)
 • Pomoc materialna 
4. Sprawozdawczość do GUS  
 • Nowy sposób pobierania, wprowadzania i przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości do GUS 
 • Nowości dotyczące zakresu danych 
 
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.